4. Jul 2012 13:48

Výzva na predkladanie cenových ponúk - výmena svetiel

Predmet zákazky a typ zmluvy: 2.1 Názov zákazky: „Výmena elektrických svietidiel v MŠ na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi“ 2.2 Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou 2.3 Miesto dodania: Materská škola, Nábrežie sv. Cyrila 360/28, Prievidza 2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude podpísaná zmluva.

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…