15. Aug 2011 11:40

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK-Výdajný ohrevný stôl do kuchyne

Názov zákazky (predmetu obstarávania): „Výdajný ohrevný stôl do kuchyne“, vrátane dopravy, demontáže starého zariadenia, montáže nového zariadenia a úvodného zaškolenia na obsluhu a údržbu.

Verejné obstarávanie na Zákazku s nízkou hodnotou, podľa § 102 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Hornonitriansky banícky spolok ďakuje za dotáciu z rozpočtu…

8. Dec 2023 9:09
Mesto Prievidza aj v roku 2023 poskytlo Hornonitrianskemu baníckemu spolku dotáciu z…

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…