23. Mar 2012 7:44

Výzva na predkladanie cenových ponúk - tonery

Predmetom zákazky je obstaranie originálnych náplní (od výrobcu tlačiarní) a kompatibilných náplní do atramentových a laserových tlačiarní čiernobielych a farebných. Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch.

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…