15. Mar 2013 7:43

Výzva na predkladanie cenových ponúk- Statické posudky stropných konštrukcií pod strešnou krytinou a stropných konštrukcií na medzipodlažiach pre objekty MŠ

Výzva na predkladanie cenových ponúk- Statické posudky stropných konštrukcií pod strešnou krytinou a stropných konštrukcií na medzipodlažiach pre objekty MŠ


Názov zákazky: „Statické posudky stropných konštrukcií pod strešnou krytinou a stropných konštrukcií na medzipodlažiach pre objekty MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza“

Druh zákazky: ZNH – zákazka na poskytnutie služby
Miesto realizácie: 7 objektov materských škôl a školských jedální pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza podľa zoznamu v bode 3.2.

Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka.

Celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…