4. Jul 2016 7:05

Výzva na predkladanie cenových ponúk - spojovací chodník

Názov zákazky: Prśitupový chodník Spojená škola internátna v Prievidzi Miesto dodania: parcela registra C KN 788/7 k.ú. Prievidza- mestský park, sídlisko Píly Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo Durh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

celý dokument: ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.