8. Jun 2017 11:48

Výzva na predkladanie cenových ponúk:Spevnená plocha na Gazdovskej ulici I. etapa a II. etapa

Názov zákazky : „ Spevnená plocha na Gazdovskej ulici I. etapa a II. etapa“. Druh zákazky : zákazka na stavebné práce Miesto dodania: spevnená plocha na Gazdovskej ulici v Prievidzi Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo

celý dokument: ico_pdf_46

zadanie:ts_46

prílohy:

Návrh zmluvy: ico_doc_46

CD archív 1:

CD archív 2:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…