27. Feb 2013 9:08

Výzva na predkladanie cenových ponúk - rozšírenie spevnených plôch

Názov zákazky : „ Rozšírenie spevnených plôch na Ul. M. Mišíka v Prievidzi“. Druh zákazky: ZNH – zákazka na stavebné práce Miesto dodania: Ul. M. Mišíka v Prievidzi Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. Predpokladaná hodnota zákazky: 10 000,00 € bez DPH.

celý dokument: ico_doc_46

príloha č. 1:

príloha č. 2: ico_xls_46

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.