20. Mar 2018 15:31

Výzva na predkladanie cenových ponúk na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky - Chodník na Ulici energetikov - pri Nový domov n.o.

Názov zákazky: Chodník na Ulici energetikov - pri Nový domov n.o. Miesto dodania: Ulica energetikov, parcela C KN 5363/1 k.ú. Prievidza Na dodanie predmetu zákazky bude uzavretá zmluva o dielo Druh zákazky: zákazka uskutočnenia stavebných prác, CPV: 45000000-7

Celý dokument

Príloha č. 1 – orientačný zákres

Návrh zmluvy o dielo

Stanovisko SSE-distribúcia, a.s. Žilina

Stanovisko TSMPD, s.r.o. Prievidza

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.