5. Jan 2012 14:34

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Lokálne opravy podláh z PVC, opravy podláh z keramickej dlažby, opravy keramických obkladov v MŠ a ŠJ MŠ zriadených mestom Prievidza

2. Predmet zákazky a typ zmluvy: 2.1 Názov zákazky : „ Lokálne opravy podláh z PVC, opravy podláh z keramickej dlažby, opravy keramických obkladov v MŠ a ŠJ MŠ zriadených mestom Prievidza“. 2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby 2.3 Miesto dodania: Materské školy a školské jedálne pri MŠ zriadené mestom Prievidza. 2.4 Na dodanie predmetu zákazky budú vystavené objednávky podľa požiadaviek jednotlivých materských škôl. 2.5 Predpokladaná hodnota zákazky : do 10 000,-€ na rok

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.