5. Jan 2012 14:34

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Lokálne opravy podláh z PVC, opravy podláh z keramickej dlažby, opravy keramických obkladov v MŠ a ŠJ MŠ zriadených mestom Prievidza

2. Predmet zákazky a typ zmluvy: 2.1 Názov zákazky : „ Lokálne opravy podláh z PVC, opravy podláh z keramickej dlažby, opravy keramických obkladov v MŠ a ŠJ MŠ zriadených mestom Prievidza“. 2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby 2.3 Miesto dodania: Materské školy a školské jedálne pri MŠ zriadené mestom Prievidza. 2.4 Na dodanie predmetu zákazky budú vystavené objednávky podľa požiadaviek jednotlivých materských škôl. 2.5 Predpokladaná hodnota zákazky : do 10 000,-€ na rok

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…