10. Jan 2014 11:40

Výzva na predkladanie cenových ponúk -- kuchynské sporáky

Názov zákazky: „Veľkokuchynské zariadenia - sporáky“ Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru Miesta dodania: ŠJ pri MŠ, Športová ulica 134/36, 971 01 Prievidza ŠJ pri MŠ, Cesta Vl. Clementisa 251/10 , 971 01 Prievidza ŠJ pri MŠ, Ulica J. Matušku 759/1, 971 01 Prievidza 2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva

celý dokument:ico_doc_46

zmluva:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…