23. Oct 2013 6:03

Výzva na predkladanie cenových ponúk - kancelársky papier 4. štvrťrok

Názov zákazky: „Kancelársky papier – 4. štvrťrok 2013“ Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru Miesta dodania: Mestský úrad, Odd. hospod. správy, Námestie slobody 14, Prievidza, 3. poschodie, sklad Mestský úrad, Odd. výstavby a životného prostredia (ŠFRB), Hviezdoslavova 3, Prievidza, 6. poschodie Mestská polícia Prievidza, Novackého 14, Prievidza Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva. Dodanie tovaru jednorazovo, t.j. kompletné dodávky pripadajúce na jednotlivé miesta dodania (v prípade nekompletnej dodávky tovar nebude prevzatý).

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.