23. Jul 2013 7:15

Výzva na predkladanie cenových ponúk - čistiace a dezinfekčné prostriedky 3. štvrťrok

Názov zákazky: „Čistiace a dezinfekčné prostriedky – 3. štvrťrok“ Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru Miesta dodania: Mestský úrad, Odd. hospodárskej správy, Námestie slobody 14, Prievidza, 3. posch., sklad Mestská polícia Prievidza, Novackého 14, Prievidza Školské jedálne pri Materských školách v Prievidzi - adresy a množstvá podľa prílohy č. 2 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva. Dodanie tovaru jednorazovo, t.j. kompletné dodávky pripadajúce na jednotlivé miesta dodania (v prípade nekompletnej dodávky tovar nebude prevzatý).

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…