23. Jul 2013 7:15

Výzva na predkladanie cenových ponúk - čistiace a dezinfekčné prostriedky 3. štvrťrok

Názov zákazky: „Čistiace a dezinfekčné prostriedky – 3. štvrťrok“ Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru Miesta dodania: Mestský úrad, Odd. hospodárskej správy, Námestie slobody 14, Prievidza, 3. posch., sklad Mestská polícia Prievidza, Novackého 14, Prievidza Školské jedálne pri Materských školách v Prievidzi - adresy a množstvá podľa prílohy č. 2 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva. Dodanie tovaru jednorazovo, t.j. kompletné dodávky pripadajúce na jednotlivé miesta dodania (v prípade nekompletnej dodávky tovar nebude prevzatý).

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…