28. Nov 2011 9:54

Výzva na predkladanie cenových ponúk- 4ks policový regál obojstranný

Predmet zákazky a typ zmluvy: 2.1 Názov zákazky : „4ks policový regál obojstranný“. 2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na dodanie tovaru. 2.3 Miesto dodania: MsÚ, oddelenie výstavby a ŽP, Hviezdoslavova 3, Prievidza. 2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka. 2.5. Predpokladaná hodnota zákazky : 1 500,00 € bez DPH

celý dokument : ico_doc_46

nákres : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.