28. Nov 2011 9:54

Výzva na predkladanie cenových ponúk- 4ks policový regál obojstranný

Predmet zákazky a typ zmluvy: 2.1 Názov zákazky : „4ks policový regál obojstranný“. 2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na dodanie tovaru. 2.3 Miesto dodania: MsÚ, oddelenie výstavby a ŽP, Hviezdoslavova 3, Prievidza. 2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka. 2.5. Predpokladaná hodnota zákazky : 1 500,00 € bez DPH

celý dokument : ico_doc_46

nákres : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…