28. Nov 2011 9:54

Výzva na predkladanie cenových ponúk- 4ks policový regál obojstranný

Predmet zákazky a typ zmluvy: 2.1 Názov zákazky : „4ks policový regál obojstranný“. 2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na dodanie tovaru. 2.3 Miesto dodania: MsÚ, oddelenie výstavby a ŽP, Hviezdoslavova 3, Prievidza. 2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka. 2.5. Predpokladaná hodnota zákazky : 1 500,00 € bez DPH

celý dokument : ico_doc_46

nákres : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Vianočný autobus MHD

29. Nov 2022 11:36
Mesto Prievidza si v spolupráci so SAD Prievidza a. s. pre cestujúcu verejnosť…

O inflačnú pomoc z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je…

29. Nov 2022 9:07
Prinášame stručné informácie, ako o dotáciu z Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny…

Plánovaná oprava verejného vodovodu - sídlisko Necpaly

29. Nov 2022 8:00
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. upozorňuje obyvateľov…