4. Feb 2021 6:32

Vyvraciame HOAX: Mesto Prievidza nepožaduje úhrady poplatkov v dlhodobo zatvorených školských zariadeniach

Mesto Prievidza sa zásadne ohrádza voči manipulatívnemu verejnému statusu poslanca MsZ Branislava Gigaca. Poslanec výzvou na hlasovanie na statuse vytvára dojem, že existujú situácie, kedy je samosprávou v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením vyžadované uhrádzanie poplatkov v školských zariadeniach, ktoré dlhodobo nie sú v prevádzke.

Tendenčné informovanie o situáciách, v ktorých zjavne postup nebol správny, ktoré je doplnené manipulatívnou možnosťou hlasovania, navodzuje, že samospráva vyžaduje úhrady poplatkov napriek tomu, že školské zariadenia nie sú dlhodobo v prevádzke. V spojení s vyjadrením o „bezcitnosti a chamtivosti prievidzskej samosprávy“ je vyjadrenie za hranou slušnej komunikácie. Zvlášť ak takto komunikuje poslanec MsZ, ktorý bol oboznámený s platným VZN, teda máme za to, že ho pozná a nemal by na základe individuálneho nesprávneho postupu šíriť dezinformácie. Skôr je na mieste upozorniť na to, čo nebolo v poriadku a v súlade s VZN, nie vytvárať dojem domnelej nespravodlivosti platných nariadení. Predovšetkým v núdzovom stave, v ktorom sa momentálne Slovenská republika nachádza, takúto verejnú komunikáciu považujeme za úplne nevhodnú.

Situácií, ktoré môžu nastať je veľmi veľa. Mesto Prievidza pripúšťa, že v ojedinelých individuálnych situáciách mohlo dôjsť k nedorozumeniam zákonných zástupcov a vedenia škôl, prípadne z iných dôvodov k nesprávnemu postupu. Odbor školstva MsU v Prievidzi preto pripravil prehľadný manuál, z ktorého je zrejmé, aké poplatky je potrebné uhrádzať v konkrétnych situáciách. Prípadný nesúlad so správnym postupom, ktorý je jediný možný podľa všeobecne záväzného nariadenia, má samozrejme mesto Prievidza záujem riešiť. V individuálnych situáciách, ktoré potrebuje ktokoľvek odkonzultovať, odporúčame sa obrátiť na odbor školstva na e-mail beata.revayova@prievidza.sk.

Mgr. Beáta Révayová
vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana

Manuál k VZN č. 1/2020 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach:

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.