12. Jan 2017 6:54

Výťažok zo zbierky počas primátorkseho punču

Posledný predvianočný týždeň patril aj Vianočnému primátorskému punču so zbierkou na podporu Harmónie a detí z detských domovov.

Účelom zbierky bola podpora činnosti a aktivít neziskovej organizácii Harmónia, n.o., ktorá poskytuje pomoc ľuďom v sociálnej a hmotnej núdzi a podpora činnosti Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar – pobočka Prievidza.

Záverečné výučtovanie zbierky:

Harmónia n.o. :
Výťažok z prenosnej pokladničky…………..240,71 EUR
Hrubý výnos verejnej zbierky 240,71 EUR
Náklady spojené s konaním 0,00 EUR
Čistý výnos 240,71 EUR

Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar – pobočka Prievidza.:
Výťažok z prenosnej pokladničky…………..304,26 EUR
Hrubý výnos verejnej zbierky 304,26 EUR
Náklady spojené s konaním 0,00 EUR
Čistý výnos 304,26 EUR

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…