13. Sep 2013 12:36

Vyrovnanie dlhov za odpady mimoriadne zvýšilo príjmy

Mesto Prievidza vyhlásilo verejné obstarávanie na dodávateľa služieb súvisiacich s nakladaním a spracovaním komunálneho odpadu v Prievidzi. Vedenie mesta si od tohto kroku sľubuje výhodnejšie ceny služieb. Prievidžania sa tak po vypovedaní zmluvy s predchádzajúcim dodávateľom môžu dočkať nižšieho poplatku za komunálny odpad.

„Výška poplatku za komunálny odpad sa odvíja najmä od nákladov, ktoré samospráva zaplatí za zvážanie a spracovanie odpadov. Aj výška cien, ktoré dnes mestu účtuje spoločnosť TEZAS, sú príčinou súčasnej výšky t poplatku. Veríme, že nový dodávateľ dokáže zbierať odpad v Prievidzi lacnejšie. Zníženie cien a následne poplatku za komunálny odpad je našim cieľom už od začiatku volebného obdobia,“ vysvetľuje primátorka mesta Katarína Macháčková.

Mimoriadny príjem od neplatičov

Na augustovom zasadnutí mestského zastupiteľstva pri prerokúvaní druhej zmeny rozpočtu mesta Prievidza poslanec Michal Dobiaš vyslovil domnienku, že poplatok je možné znížiť už v súčasnosti. Mesto v roku 2012 na poplatku za komunálny odpad vyzbieralo o 203 tisíc eur viac, ako reálne minulo na náklady spojené s odvozom a uložením odpadu na skládkach. Podľa jeho názoru musí byť prebytok použitý podľa zákona na zníženie poplatku za komunálny odpad.

Na prebytok vo výške takmer 203 tisíc eur malo vplyv viacero faktorov. Viac vyzbieraných peňazí priniesli napríklad zákonom stanovené obmedzenia možnosti poskytovania úľav. Mimoriadne tiež do výšky vyzbieraných prostriedkov zasialo intenzívne pokračovanie vo vymáhaní nedoplatkov. Okrem toho boli na uloženie a likvidáciu odpadu boli použité peniaze z prostriedkov recyklačného fondu vo výške 91 853 eur.

„Môžeme teda povedať, že ak by sme nevybrali od neplatičov toľko nedoplatkov, neklesla by výška úľav, neuhradila by sa časť fakturácie za rok 2012 až v roku 2013 a nepoužili by sa prostriedky z recyklačného fondu, výška prebytku za rok 2012 by nebola na úrovni 203 tisíc eur, ale len 8672 eur. Poslanec Dobiaš preto nemá pravdu, že vysoký prebytok za rok 2012 bol výsledkom vysokých poplatkov za komunálny odpad, resp. nižších výdavkov za uloženie a likvidáciu odpadu. Časť faktov, ktoré spomínam, bola uvedená aj v materiáloch Záverečného účtu mesta za rok 2012, ktoré boli prerokované a schválené v MsZ 30.4. 2013. Preto ma vyjadrenie pána poslanca trocha prekvapuje ,“ objasňuje Marián Bielický, vedúci Ekonomického odboru Mestského úradu v Prievidzi.„Prebytok je výsledkom súhry viacerých okolností. Napríklad výška vybraných nedoplatkov od neplatičov je teraz veľmi priaznivá. Treba ale zdôrazniť, že ide o jedinečné faktory, ktoré sa v budúcnosti nemusia opakovať. Aj preto by nebolo podľa môjho názoru zodpovedné určovať práve podľa mimoriadneho prebytku výšku poplatku na budúci rok,“ dodáva.

Predvolebná téma
„Výška poplatku za komunálny odpad bude samozrejme dôležitou predvolebnou témou. Je veľmi ťažké odhadnúť, či skutočne ide o neznalosť zdrojov prímov, ktoré mimoriadne vytvorili prebytok, alebo pokus účelovo zneužiť náš veľký úspech pri vymáhaní nedoplatkov. Bolo by veľmi jednoduché populisticky získavať priazeň znížením poplatku za komunálny odpad. Na takú hru však nepristúpime a výšku poplatku znížime len na základe dlhodobej prognózy príjmov a výdavkov tak, aby sme zabezpečili aj stabilitu,“ uzatvára primátorka mesta Katarína Macháčková.

Mesto Prievidza vypovedalo komisionársku zmluvu so súkromnou spoločnosťou, ktorá zabezpečovala zber a nakladanie komunálneho odpadu, po jej opakovanom závažnom porušení. Za najvážnejší nedostatok považuje vedenie mesta porušenie viacerých bodov integrovaného povolenia prevádzky skládky odpadu. Tie konštatovala Slovenská inšpekcia životného prostredia po kontrolách, ktoré vykonala v súvislosti s mimoriadnym znečistením vodných tokov Moštenica a Hlinka 22. marca 2013, kedy v nich boli oznámené hnedo zafarbené a zapáchajúce vody.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

24. Mar 2023 8:40
Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…