22. Apr 2021 8:36

Vypracovanie projektovej dokumentácie spojenej s výkonom autorského dohľadu stavby „ Rekonštrukcia ľahkoatletického štadióna na Ulici S. Chalupku“

Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie spojenej s výkonom autorského dohľadu stavby „Rekonštrukcia ľahkoatletického štadióna na Ulici S. Chalupku“ 2.2 Miesto dodania: mesto Prievidza 2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 2.4 Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby; CPV: 71320000-7 Inžinierske projektovanie

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z…

9. Jun 2023 13:04
MŠ, Ul. J. Matúšku a MŠ, Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi by mohli začať čerpať…

Týždeň plný radosti a smiechu v MŠ, Ul. P. Benického

9. Jun 2023 9:00
Pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravili pedagógovia pre deti v …

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…