22. Apr 2021 8:36

Vypracovanie projektovej dokumentácie spojenej s výkonom autorského dohľadu stavby „ Rekonštrukcia ľahkoatletického štadióna na Ulici S. Chalupku“

Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie spojenej s výkonom autorského dohľadu stavby „Rekonštrukcia ľahkoatletického štadióna na Ulici S. Chalupku“ 2.2 Miesto dodania: mesto Prievidza 2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 2.4 Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby; CPV: 71320000-7 Inžinierske projektovanie

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…