6. Nov 2012 14:01

Výlet Klubu Bôbarov za krásami Záhoria, okolia Myjavy a Skalice

Klub Bôbarov – rodákov z Prievidze sa začiatkom roka 2012 zoznámil s návrhom rozhodnutia Európskeho parlamentu o Európskom roku aktívneho starnutia. Tomuto prispôsobili aj obsah svojej činnosti, ktorý sa zameral najmä na to, aby členovia klubu aktívne starli, aby sa stretávali pri činnostiach zameraných na rozvoj ich záujmov a rozširovanie si obzoru a vedomostí rôznymi aktivitami.

Na to v Klube Bôbarov slúžia okrem iného aj už tradičné a veľmi obľúbené podujatia zamerané na poznávanie histórie nášho regiónu, ale aj histórie a súčasnosti Slovenska. V týchto dňoch ukončili Bôbari túto časť programu poznávaním histórie, kultúry a prírodných krás Záhoria, okolia Myjavy a Skalice. Podarilo sa im to aj vďaka jednorazovému finančnému príspevku od Mestského úradu v Prievidzi.

Najskôr sa zoznámili s históriou hradov Čachtice a Beckov a cestou aj s legendami o týchto hradoch. V dedinke Podolie navštívili Matúšovo kráľovstvo – unikátny park miniatúr dobových rekonštrukcií slovenských hradov, zámkov a sakrálnych pamiatok.

Cestou na staviteľský skvost Baťov kanál si slovom priblížili život a prácu významného československého podnikateľa Tomáša Baťu. Plavili sa na troch lodiach kanálom, prezreli si historický technický objekt Výklopník a na záver plavby ochutnali tradičný skalický koláč – trdelník, ktorý ako prvý slovenský výrobok bol riadne registrovaný Európskou komisiou.

V krásnom bývalom slobodnom kráľovskom meste Skalica sa zastavili najskôr pri soche kráľa Ľudovíta I. Veľkého, kde si pripomenuli, že jeho dcéra Mária bola prvá žena na uhorskom tróne. Táto mladá kráľovná v r. 1383 udelila mestské výsady aj mestu Prievidza. Bôbari pokračovali prehliadkou vzácnych sakrálnych pamiatok Skalice, navštívili skalický Dom kultúry, ktorý patrí k pozoruhodným dielam architekta Dušana Jurkoviča. Pripomenuli si tiež významných skalických rodákov a z nich aj tých, ktorých život a práca sa spája s našim regiónom. Boli to napr. Pavel F. Horváth, pôsobiaci ako kňaz a lektor v Poľsku, ktorého vdova po Pavlovi Pálffym pozvala do Bojníc aj s jeho žiakom Františkom Hanákom, aby vyučovali v kláštore piaristov. Ďalší skalický rodák František Madva, kňaz a ľudový liečiteľ pôsobil v Nitrianskom Rudne a tiež rodáčka zo Skalice, doktorka práv Antónia Líšková, pôsobila ako sudkyňa v Prievidzi.

Pobyt v Skalici ukončili Bôbari v historickom Kláštore františkánov, v ktorom si pozreli mestskú galériu, kúpili si skalické trdelníky, ktoré sa v tomto kláštore pečú rovnakým spôsobom a podľa receptúry spred viac ako 250 rokov a v kláštornom parku ochutnali známy Skalický rubín.

Cestou domov sa zastavili v Holíči pri zámku, ktorý bol v minulosti reprezentatívnou cisárskou rezidenciou Habsburgovcov – Františka Štefana Lotrinského a jeho manželky Márie Terézie. Na Slovensku je to ojedinelý pamiatkový areál. Ktorý žiaľ pomaly chátra. Vo večerných hodinách unavení, ale s dobrou náladou sa vrátili do rodnej Prievidze a tým ukončili sériu úspešných a zaujímavých poznávacích zájazdov roku 2012.

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…