30. Sep 2020 8:53

Vyjadrite sa k návrhom riešení budúcnosti vykurovania

Mesto Prievidza si uvedomuje, že téma budúcnosti vykurovania po roku 2023 sa dotýka mnohých jeho obyvateľov. I napriek obdobiu pandémie koronavírusu vytvára podmienky na prezentovanie ponúkaných riešení širokej verejnosti. Na účel zodpovedania otázok a možnosti vyslovenia názorov obyvateľov, najmä odberateľov tepla z centrálneho zdroja, zriaďuje špeciálnu e-mailovú schránku a podstránku na webovom sídle. Pripravuje tiež diskusiu vysielanú naživo na internete s interaktívnymi prvkami ako alternatívu verejného zhromaždenia.

Špeciálna podstránka aj mailová adresa

Na webovom sídle mesto Prievidza zriaďuje špeciálnu podstránku www.prievidza.sk/teplo. Zverejňuje tu podrobné informácie o ponúkaných riešeniach budúcnosti vykurovania zo strany Slovenských elektrární a Prievidzského tepelného hospodárstva, vrátane správ expertov Európskej investičnej banky – JASPERS, ktorí riešenia podrobne posudzovali. Aby mohli obyvatelia mesta jednoducho zareagovať na získané informácie a vysloviť svoje názory, alebo otázky k ponúkaným riešeniam, mesto zriadilo aj e-mailovú schránku teplo@prievidza.sk.

On-line diskusia ako alternatíva verejného zhromaždenia

Mesto Prievidza plánovalo zorganizovať aj verejné zhromaždenie, čo však pre opatrenia prijaté Úradom verejného zdravotníctva pre šírenie koronavírusu nebude v blízkej dobe možné. Pripravuje preto v spolupráci s RTV Prievidza diskusiu vysielanú naživo na internete s interaktívnymi prvkami, ako alternatívu verejného zhromaždenia. Záznam plánuje odvysielať aj v RTV Prievidza. Mesto Prievidza pripraví v spolupráci s regionálnou televíziou aj okrúhly stôl k téme budúcnosti vykurovania a spravodajské materiály na vysvetlenie súvisiacich problematík.

Ďalšie informácie sú dostupné na internete

V júni a septembri tohto roka boli zorganizované aj dve podujatia, ktoré slúžili na výmenu informácií orgánov štátnej a verejnej správy, poslancov mestského zastupiteľstva, zástupcov firiem a odberateľov, ktoré boli vysielané na internete pre širokú verejnosť. Téma bola prediskutovaná aj na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, záznam z diskusie je dostupný na špeciálnej podstránke k vykurovaniu na www.prievidza.sk.

Budúcnosťou vykurovania na Hornej Nitre po ukončení výroby elektriny z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky sa mesto Prievidza v spolupráci so všetkými zainteresovanými intenzívne venuje už viac ako dva roky. O výstupoch pracovných rokovaní bola verejnosť informovaná v spravodajstve a prostredníctvom komunikačných kanálov mesta.

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…

Začalo jarné čistenie komunikácií

22. Mar 2023 10:49
TSMPD s.r.o. spustili od 6.marca jarné čistenie miestnych komunikácií. Zametacie…

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…