30. Sep 2020 8:53

Vyjadrite sa k návrhom riešení budúcnosti vykurovania

Mesto Prievidza si uvedomuje, že téma budúcnosti vykurovania po roku 2023 sa dotýka mnohých jeho obyvateľov. I napriek obdobiu pandémie koronavírusu vytvára podmienky na prezentovanie ponúkaných riešení širokej verejnosti. Na účel zodpovedania otázok a možnosti vyslovenia názorov obyvateľov, najmä odberateľov tepla z centrálneho zdroja, zriaďuje špeciálnu e-mailovú schránku a podstránku na webovom sídle. Pripravuje tiež diskusiu vysielanú naživo na internete s interaktívnymi prvkami ako alternatívu verejného zhromaždenia.

Špeciálna podstránka aj mailová adresa

Na webovom sídle mesto Prievidza zriaďuje špeciálnu podstránku www.prievidza.sk/teplo. Zverejňuje tu podrobné informácie o ponúkaných riešeniach budúcnosti vykurovania zo strany Slovenských elektrární a Prievidzského tepelného hospodárstva, vrátane správ expertov Európskej investičnej banky – JASPERS, ktorí riešenia podrobne posudzovali. Aby mohli obyvatelia mesta jednoducho zareagovať na získané informácie a vysloviť svoje názory, alebo otázky k ponúkaným riešeniam, mesto zriadilo aj e-mailovú schránku teplo@prievidza.sk.

On-line diskusia ako alternatíva verejného zhromaždenia

Mesto Prievidza plánovalo zorganizovať aj verejné zhromaždenie, čo však pre opatrenia prijaté Úradom verejného zdravotníctva pre šírenie koronavírusu nebude v blízkej dobe možné. Pripravuje preto v spolupráci s RTV Prievidza diskusiu vysielanú naživo na internete s interaktívnymi prvkami, ako alternatívu verejného zhromaždenia. Záznam plánuje odvysielať aj v RTV Prievidza. Mesto Prievidza pripraví v spolupráci s regionálnou televíziou aj okrúhly stôl k téme budúcnosti vykurovania a spravodajské materiály na vysvetlenie súvisiacich problematík.

Ďalšie informácie sú dostupné na internete

V júni a septembri tohto roka boli zorganizované aj dve podujatia, ktoré slúžili na výmenu informácií orgánov štátnej a verejnej správy, poslancov mestského zastupiteľstva, zástupcov firiem a odberateľov, ktoré boli vysielané na internete pre širokú verejnosť. Téma bola prediskutovaná aj na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, záznam z diskusie je dostupný na špeciálnej podstránke k vykurovaniu na www.prievidza.sk.

Budúcnosťou vykurovania na Hornej Nitre po ukončení výroby elektriny z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky sa mesto Prievidza v spolupráci so všetkými zainteresovanými intenzívne venuje už viac ako dva roky. O výstupoch pracovných rokovaní bola verejnosť informovaná v spravodajstve a prostredníctvom komunikačných kanálov mesta.

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.