8. Dec 2022 9:34

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 – Doplnok č. 1 Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza


Číslo:

7/2022

Prílohy:

VZN_7_2022
(pdf, 804 kB)

Schválené:

30.08.2022

Vyhlásené:

02.09.2022

Účinnosť od:

17.09.2022

Ďalšie aktuality

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka - 3.2.2023

3. Feb 2023 8:29
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Relácia mestského rozhlasu na 5. týždeň

2. Feb 2023 10:02
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 5. týždni.

Vybudovanie svetelnej križovatky na Ul. M. R. Štefánika a B…

2. Feb 2023 10:00
V uplynulých dňoch bola podpísaná Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej…