15. máj 2014 12:58

Vnútroblok Malookružnej ulice sa zjednosmerní

Dopravná situácia na vnútrobloku Malookružnej ulice bude zmenená. Táto časť komunikácie bude zjednosmernená.

Zjednosmernenie vnútrobloku bolo odsúhlasené poslancami za volebný obvod 2- sídlisko Píly. Rozhodnutie prijali na zasadnutí Výboru volebného obvodu II, ktoré sa konalo dňa 03.04.2014. Poslanci tak reagovali na dopravnú situáciu v tejto časti mesta. Šírkové parametre vozovky totiž komplikujú dopravnú situáciu v obojsmernej premávke, a práve preto bola táto komunikácia zjednosmernená. Zjednosmernenie tejto ulice vyplýva taktiež z generelu statickej dopravy pre sídlisko Píly. Práve generel statickej dopravy analyzuje nedostatky v doprave na sídlisku Píly a ponúka riešenie viacerých problémov v doprave. Zásadným nedostatkom cestných komunikácií na sídlisku Píly sú ich šírkové parametre. Tieto cesty sa budovali v čase, kedy neboli zaťažené tak intenzívnou dopravou ako je tomu v súčasnosti.

Vnútroblok sa zjednosmerní osadením dvoch zvislých dopravných značiek s označením č. IP 3b- ,,Jednosmerná premávka“ a značkou B2 – ,,Zákaz vjazdu všetkých vozidiel“. Existujúce trvalé dopravné značenie B33- ,,Zákaz státia“, ktoré v súčasnosti neplní svoju funkciu, bude odstránené.

Termín osadenia trvalého dopravného značenia a teda zjednosmernenia tejto cestnej komunikácie, prebehne v termíne do 19. mája 2014. Osadenie trvalého dopravného značenia bude realizovať mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…