16. Sep 2021 7:30

Verejné obstarávanie na opravu ciest a chodníkov ukončené

Prievidzská samospráva plánuje pokračovať v opravách vybraných miestnych komunikácií a chodníkov vo vybraných častiach mesta ešte v roku 2021. Na tento účel plánuje preinvestovať z rozpočtu 346 913,24 eur s DPH.

V týchto dňoch bolo ukončené verejné obstarávanie na opravy miestnych ciest a chodníkov. Aktuálne je na podpise zmluva o dielo. Kritériom pre výber víťaza súťaže bola najnižšia ponúknutá cena. Opravy by mal vybraný dodávateľ začať realizovať ešte v tomto roku.

Rozsahom stavebných prác bude oprava komunikácií v rozsahu frézovania existujúcich povrchov a pokládky nových asfaltových vrstiev vrátane výškovej úpravy vpustov, poklopov a obnovy vodorovného dopravného značenia. Na chodníkoch je plánovaná oprava pochôdznych vrstiev z asfaltobetónu alebo z betónovej dlažby a doplnenie chýbajúcich obrubníkov.

Zoznam komunikácií určených na opravu:
Oprava MK vo vnútrobloku Svätopluková ulica BD č. 89 (pri lekárni)
– Oprava MK Ulica energetikov
– Oprava MK Parková ulica (pri križovatke s ulicou Na záhrade po ulicu Pod hrádkom)
– Oprava MK na Ul. J. L. Bellu
– Oprava kruhovej križovatky Ul. A. Hlinku

Zoznam chodníkov určených na opravu:
– Oprava chodníka vo vnútrobloku na Dlhej ulici (vchody č. 16-26)
– Oprava chodníka na Dlhej ulici (od OD Rozvoj pri Primabanke)
– Oprava chodníka na Ul. M. Mišíka (pred katastrom)
– Športová ulica (od BD č. 1750 po Ulicu stavbárov)
– Oprava chodníka Banícka ulica
– Oprava chodníka Ul. M. Rázusa (v časti pred zariadením pre seniorov)
– Chodník na Ul. P.J. Šafárika po Ul. I. Bukovčana (v časti pri ZŠ)
– Oprava chodníka vo vnútrobloku na Ul. E. M. Šoltésovej
– Oprava chodníka na Ružovej ulici

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…