22. Oct 2013 11:26

Verejné obstarávanie - Kancelárske potreby 4. štvrťrok

Názov zákazky: „Kancelárske potreby – 4. štvrťrok 2013“ Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru Miesta dodania: Mestský úrad, Odd. hospod. správy, Námestie slobody 14, Prievidza, 3. poschodie, sklad Mestský úrad, Odd. výstavby a životného prostredia (ŠFRB), Hviezdoslavova 3, Prievidza, 6. poschodie Mestský úrad, Odd. stavebného poriadku, Hviezdoslavova 3, Prievidza, 5. poschodie Mestská polícia Prievidza, Novackého 14, Prievidza Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva. Dodanie tovaru jednorazovo, t.j. kompletné dodávky pripadajúce na jednotlivé miesta dodania (v prípade nekompletnej dodávky tovar nebude prevzatý).

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. V. Benedikta,…

19. Aug 2022 8:08
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.