11. Sep 2013 13:30

Verejná vyhláška- zateplenie bytového domu Urbárska ul.

Žiadateľ Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Urbárska ulica č. 18-24, s. č. 30948 a Urbárska ulica č. 10-16, s.č.30947, Prievidza Adresa Urbárska ulica č. 18-24, s. č. 30948 a Urbárska ulica č. 10-16, s.č.30947, Prievidza požiadal dňa 02.07.2013 o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby Zateplenie a obnova bytového domu Urbárska 4 - 24.Stavba sa nachádza v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. 6652/12 a 6652/13 , s.č. 30948 a 3947.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.