11. Sep 2013 13:30

Verejná vyhláška- zateplenie bytového domu Urbárska ul.

Žiadateľ Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Urbárska ulica č. 18-24, s. č. 30948 a Urbárska ulica č. 10-16, s.č.30947, Prievidza Adresa Urbárska ulica č. 18-24, s. č. 30948 a Urbárska ulica č. 10-16, s.č.30947, Prievidza požiadal dňa 02.07.2013 o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby Zateplenie a obnova bytového domu Urbárska 4 - 24.Stavba sa nachádza v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. 6652/12 a 6652/13 , s.č. 30948 a 3947.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…