25. Feb 2013 6:44

Verejná vyhláška- začatie územného konania - polyfunkčný objekt

Navrhovateľ VIP invest, s.r.o., Ulica energetikov č. 191/17, Prievidza v zast. Ing. Stanislav Poliak, Chrenovec č. 242 podal dňa 05.02.2013 na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení zmeny stavby Polyfunkčný objekt – rozšírenie bytových a predajných priestorov“ v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. 4861/12 a parc. č. 4861/13.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.