26. Apr 2012 8:14

Verejná vyhláška - Výzva na odstránenie nedostatkov k žiadosti o stavebné povolenie

Dňa 07.03.2012 ste podali u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: Obnova 24 B. J. Š. Baniča č. 2,4,6,8 Prievidza, v k. ú. Prievidza, parc. č. 1213/3, súp. č. 20777. Dňa 11.04.2012 vykonal stavebný úrad ústne pojednávanie, na ktorom niektorí vlastníci bytov a nebytových priestorov vyslovili písomný nesúhlas s časťou navrhovanej stavebnej úpravy: zateplením. Sú to: Eva Trgiňová, Š. Baniča 777, Prievidza, Renata Forrová, Š. Baniča 777, Prievidza Lívia Opltová, Š. Baniča 777, Prievidza. Ing. Eduadr Prilinský, Š. Baniča 777, Prievidza, vyslovil nesúhlas, bez písomného zdôvodnenia.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…

Začalo jarné čistenie komunikácií

22. Mar 2023 10:49
TSMPD s.r.o. spustili od 6.marca jarné čistenie miestnych komunikácií. Zametacie…

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…