26. Apr 2012 8:14

Verejná vyhláška - Výzva na odstránenie nedostatkov k žiadosti o stavebné povolenie

Dňa 07.03.2012 ste podali u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: Obnova 24 B. J. Š. Baniča č. 2,4,6,8 Prievidza, v k. ú. Prievidza, parc. č. 1213/3, súp. č. 20777. Dňa 11.04.2012 vykonal stavebný úrad ústne pojednávanie, na ktorom niektorí vlastníci bytov a nebytových priestorov vyslovili písomný nesúhlas s časťou navrhovanej stavebnej úpravy: zateplením. Sú to: Eva Trgiňová, Š. Baniča 777, Prievidza, Renata Forrová, Š. Baniča 777, Prievidza Lívia Opltová, Š. Baniča 777, Prievidza. Ing. Eduadr Prilinský, Š. Baniča 777, Prievidza, vyslovil nesúhlas, bez písomného zdôvodnenia.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…

Zjednosmernenie ulíc

5. Dec 2023 14:31
Mesto Prievidza zavádza od polovice decembra zmenu organizácie dopravy na…

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…