26. Apr 2012 8:14

Verejná vyhláška - Výzva na odstránenie nedostatkov k žiadosti o stavebné povolenie

Dňa 07.03.2012 ste podali u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: Obnova 24 B. J. Š. Baniča č. 2,4,6,8 Prievidza, v k. ú. Prievidza, parc. č. 1213/3, súp. č. 20777. Dňa 11.04.2012 vykonal stavebný úrad ústne pojednávanie, na ktorom niektorí vlastníci bytov a nebytových priestorov vyslovili písomný nesúhlas s časťou navrhovanej stavebnej úpravy: zateplením. Sú to: Eva Trgiňová, Š. Baniča 777, Prievidza, Renata Forrová, Š. Baniča 777, Prievidza Lívia Opltová, Š. Baniča 777, Prievidza. Ing. Eduadr Prilinský, Š. Baniča 777, Prievidza, vyslovil nesúhlas, bez písomného zdôvodnenia.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…