9. Jul 2013 6:33

Verejná vyhláška - stavebné úpravy v byte

Stavebník Ing. Mária Kurincová, PhD.,bytom Lúčna 22/15, 971 01 Prievidza, podal dňa 10.06.2013,na tunajšom stavebnom úrade, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy v byte č. 15, Ul. Lúčna, vchod č. 22,bytový dom súpisné číslo 30160, v katastrálnom území Prievidza,pozemok parcelné číslo 2559/1, 2559/2.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…