6. Aug 2012 12:51

Verejná vyhláška - Rozhodnutie, Navrhovateľ Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., zast. Ondrej Kmeť REVMONT

Navrhovateľ Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zast. Ondrej Kmeť REVMONT, Priemyselná 12/2647, Prievidza, podal dňa 03.04.2012 na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Prievidza – Ciglianska - Rozšírenie NN pre 3 RD JIMBOINVEST v kat. území Prievidza na pozemkoch parc. č. 8047, 8053/1, 8048/8, 8008/7, 8048/10, 8048/9, 8025/6.

celý text na stiahnutie ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.