16. Jan 2014 13:31

Verejná vyhláška - oznámenie stavebného konania

Stavebníčka Ing. Ivana Vavrová, bytom Ulica M. Rázusa,971 01 Prievidza podala dňa 20.12.2013 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby v bytovom dome podľa dokumentácie "Stavebné úpravy v byte- vybúranie stenového otvoru". Stavba sa nachádza v kat. území Prievidza na pozemku parc.č. 82, súp. číslo 20128 na Ulici M.R. Sťefánika, byt č. 3 vo vchode č. 14.

celý dokument: ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…