25. Jun 2012 9:14

Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba stavebný zákon), v súlade s ust. § 36, ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním

celý dokument na stiahnutie: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…