26. Jun 2014 12:43

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania

Stavebník Vlastníci bytov a nebytových priestorov, bytový dom Ulica I. Krasku s. č. 20707, Prievidza v zast. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, Ulica stavbárov č. 6, Prievidza a Radovanom Richterom, Opatovce nad Nitrou č. 9 podal dňa 16.06.2014 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby „ Obnova bytového domu I. Krasku 2 - 6, Prievidza “ na pozemku parc. č. 4971/2 v k. ú. Prievidza

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…