4. Oct 2012 5:53

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania - Spoločenstvo „ Nádej “

Stavebník Vlastníci bytov a nebytových priestorov Spoločenstvo „ Nádej “ bytového domu na Ulici energetikov č. 194/35/10, s. č. 40194 zast. AUDING, s.r.o., Bojnická cesta 35, Prievidza podal dňa .28.09.2012 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavebnú úpravu bytového domu Zateplenie obvodového plášťa obytnej budovy, Ul. energetikov č. 31, 33, 35, 37 v Prievidzi na pozemku parc. č. 5391 v k. ú. Prievidza.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…