21. Nov 2012 8:41

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania: Prievidza, sídlisko PÍLY: Rekonštr. 6kV TS č. 612, 659, 680, 682 na 22kV a rekonštr. 6kV káblov na 22kV

Stavebník Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina zast. Elektroenergetické montáže, a.s., Pri Rajčianke 2927/10, 010 01 Žilina podal dňa 31.10.2012, po prevzatí dňa 14.11.2012, na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „ Prievidza, sídlisko PÍLY: Rekonštr. 6kV TS č. 612, 659, 680, 682 na 22kV a rekonštr. 6kV káblov na 22kV “ v kat. území Prievidza.

celý dokument ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…