17. Oct 2012 13:18

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania- Mgr. Klaudia Borová Dzuriková

Stavebník Mgr. Klaudia Borová Dzuriková, Ulica A. Mišuta 17/8, 971 01 Prievidza podal dňa 11.5.2012 (s doplnením dňa 11.9.2012) na tunajšom stavebnom úrade, žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby v bytovom dome „Stavebné úpravy v byte“ . Stavba sa nachádza v k.ú. Prievidza na Rastislavovej ulici, v bytovom dome súpisné číslo 10413 vchod č. 5, byt č.1, poz. parc.č. 2093.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…