26. Sep 2012 5:50

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súpisné č. 40499

Stavebníci Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súpisné č. 40499 na pozemku parc. č. 5300 zastúpení Okresným stavebným bytovým družstvom, Stavbárov 6, Prievidza podal dňa 19.9.2012 u tunajšieho úradu žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu „Zateplenie obvodvého plášťa bytového domu Nad Terasami 6-20, Prievidza“ v k. ú. Prievidza, parc. č. 5300.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…