30. Jul 2012 12:01

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - Regionálne obchodné centrum Prievidza

Žiadateľ: Regionálne obchodné centrum, a.s. G. Švéniho 3C/3, 971 01 Prievidza, podal dňa 10.07.2012 a na základe výzvy doplnil 25.07.2012 na tunajšom úrade žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením, spočívajúcu v predĺžení lehoty výstavby, Regionálne obchodné centrum Prievidza, na objekty, na pozemkoch (podľa katastra nehnuteľností) v k. ú. Prievidza, parc. č. 2088/1, 2088/4, 2088/6, 2088/7, 2088/8, 2090/1, 2136/2, 2130, 1945/1, 2088/3, 1835/6, 2089, 1835/1. Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Prievidza pod č. 2.12-03-9469-2003 dňa 07.11.2003, právoplatné dňa 19.12.2003 a stavebné povolenie pod č. 2.4.3-03-7140-2004, dňa 04.03.2004, právoplatné dňa 21.04.2004, kolaudačné rozhodnutie na objekt I. etapa: Prevádzkové súbory.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…