14. Jun 2012 21:36

Verejná vyhláška- OZNÁMENIE o začatí konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením

Mesto Prievidza oznamuje začatie konania o zmene stavby před jej dokončením dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

celý dokument na stiahnutie: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…