25. Jul 2012 12:32

Verejná vyhláška - Oznámenie o podaní odvolania proti rozhodnutiu - Ing. Ladislav Kotoulek

Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov obdržal dňa 30. 05. 2012 odvolanie účastníka konania: Ing. Ladislav Kotoulek, Na Karasiny 31/5, 971 01 Prievidza a Mgr. Dagmar Kotouleková, Na Karasiny 31/5, 971 01 Prievidza proti rozhodnutiu mesta Prievidza č. 2.4.3-07-2854–2012 zo dňa 23.04.2012 vo veci rozhodnutia o umiestnení stavby „Rodinný dom“ (ďalej len „stavba“) na pozemku v katastrálnom území Prievidza, parc. č. 1432 – rodinný dom, 1432, 1403/1, 1430/9 – elektrická prípojka.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.