29. Jul 2013 6:27

Verejná vyhláška - oprava fasády bytového domu

Spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov „Pod Kláštorom“ Prievidza, A. Hlinku, súp. č. I. 445, podal dňa 10.06.2013, s doplnením dňa 15.07.2013, na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby spočívajúcu v stavebných úpravách bytového domu podľa projektovej dokumentácii označenej pod názvom „Oprava fasády štítovej steny západnej a východnej strany bytového domu“ v Prievidzi, Ul. A. Hlinku, súp.č. 10445 v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 2200.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

29. Mar 2023 8:22
V posledných troch rokoch znova stúpa v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré…

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…