31. Oct 2012 9:54

Verejná vyhláška- o zastavení konania o povolení reklamného zariadenia

Mesto Prievidza,ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods.5 a § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) primerane podľa § 60 ods. 2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), vo veci žiadosti Jaroslava Štrbíka ALFA TRADING, Gazdovská 10/6, 971 01 Prievidza, o povolenie reklamného zariadenia na pozemku na Bojnickej ceste, parc. č. 957/2, k. ú. Prievidza,takto

Celý dokument ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.