2. Oct 2012 10:36

Verejná vyhláška o začatí stavebného konania, DAK KIABA, spol. s r.o.

Stavebník DAK KIABA, spol. s r.o., A. Hlinku 483/1, Nováky podal dňa 13.09.2012 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu Spevnená plocha zo zatrávňovacích tvárnic pri autosalóne a autoservise Renault, Dacia a Volkswagen v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. 6652/112, 6652/99 a 6652/100.

Celý článok:ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…