4. Oct 2012 11:16

Verejná vyhláška o začatí konania o povolení reklamného zariadenia a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním Jesenského

Žiadateľ Jaroslav Štrbík ALFA TRADING, Gazdovská 10/6, 971 01 Prievidza podal dňa 28. 09. 2012 u tunajšieho úradu žiadosť o povolenie reklamného zariadenia na časti fasády bytové domu súp. č. 10536 na parc. č. 2747/13, k. ú. Prievidza.

Celý článok:ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…