1. Feb 2012 8:30

Verejná vyhláška - O Z N Á M E N I E o začatí doplňujúceho konania podľa ust. §-u 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení zmeny stavby pred dokončením

Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov obdržalo dňa 16.8.2011 návrh na kolaudáciu stavby „Sklad - dielňa“ na pozemkoch parc.č. 8043/2, 8051/2, k.ú. Prievidza, stavebníka JIMBO invest s.r.o., Ciglianska cesta 18, 971 01 Prievidza.

Celá verejná vyhláška na stiahnutie:

ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.