1. Feb 2012 8:30

Verejná vyhláška - O Z N Á M E N I E o začatí doplňujúceho konania podľa ust. §-u 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení zmeny stavby pred dokončením

Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov obdržalo dňa 16.8.2011 návrh na kolaudáciu stavby „Sklad - dielňa“ na pozemkoch parc.č. 8043/2, 8051/2, k.ú. Prievidza, stavebníka JIMBO invest s.r.o., Ciglianska cesta 18, 971 01 Prievidza.

Celá verejná vyhláška na stiahnutie:

ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.