1. Feb 2012 8:30

Verejná vyhláška - O Z N Á M E N I E o začatí doplňujúceho konania podľa ust. §-u 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení zmeny stavby pred dokončením

Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov obdržalo dňa 16.8.2011 návrh na kolaudáciu stavby „Sklad - dielňa“ na pozemkoch parc.č. 8043/2, 8051/2, k.ú. Prievidza, stavebníka JIMBO invest s.r.o., Ciglianska cesta 18, 971 01 Prievidza.

Celá verejná vyhláška na stiahnutie:

ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza uskutočnil pre…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…