18. Sep 2013 7:42

Verejná vyhláška - detské ihriská

Navrhovateľ, mesto Prievidza v zastúpení primátorkou mesta, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza, (IČO: 00318442), podal dňa 20.08.2013 na obci Kanianka, ako určenom stavebnom úrade Obvodným úradom Trenčín, odborom výstavby a bytovej politiky, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a využívaní územia na stavbu v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenej pod názvom „Detské ihrisko: lokalita I. - Ulica P. Benického a lokalita II. - Ulica J. Francisciho“ na pozemkoch KN registra C parc.č. 66/1 (lokalita I. - Ulica P. Benického) a 5004 (lokalita II. - Ulica J. Francisciho) katastrálneho územia Prievidza.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…