18. Sep 2013 7:42

Verejná vyhláška - detské ihriská

Navrhovateľ, mesto Prievidza v zastúpení primátorkou mesta, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza, (IČO: 00318442), podal dňa 20.08.2013 na obci Kanianka, ako určenom stavebnom úrade Obvodným úradom Trenčín, odborom výstavby a bytovej politiky, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a využívaní územia na stavbu v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenej pod názvom „Detské ihrisko: lokalita I. - Ulica P. Benického a lokalita II. - Ulica J. Francisciho“ na pozemkoch KN registra C parc.č. 66/1 (lokalita I. - Ulica P. Benického) a 5004 (lokalita II. - Ulica J. Francisciho) katastrálneho územia Prievidza.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.