24. Oct 2013 11:31

V Prievidzi začali rekonštrukcie ciest a chodníkov

V týchto dňoch začala ďalšia fáza opráv miestnych komunikácií a chodníkov. V rámci tejto etapy už ide o rekonštrukcie ciest, v rámci ktorých dochádza k zmenám šírkových parametrov miestnych komunikácií. Nejde teda iba o obnovu asfaltového povrchu.

Na základe výsledkov verejného obstarávania vzišla suma za rekonštrukcie miestnych komunikácií v celkovej hodnote 300 tisíc EUR. Predmetom zákazky je rozšírenie a rekonštrukcie cesty na Ul. Š. Králika a na Ul. Hollého. Mesto týmto výberom reagovalo na dlhodobé požiadavky obyvateľov sídliska Píly a centra mesta. Obnovy sa dočká aj chodník na Ulici B. Björnsona, keď je naplánovaná investícia v celkovej výške 70 tisíc EUR.

Na Ul. Š. Králika bude rozšírená komunikácia o priľahlý chodník pre chodcov. Zvyšný chodník bude taktiež zrekonštruovaný. Súčasťou tejto fázy rekonštrukčných prác mala byť aj oprava Podhorskej ulice, ktorá však z dôvodu aktívnych svahových zosuvov v jej okolí musela byť odložená do doby zabezpečenia územia.

Stále aj opravy výtlkov
Mestská spoločnosť SMMP, s.r.o., zabezpečuje opravy výtlkov v prímestských častiach. Do 7.októbra 2013 boli vo Veľkej Lehôtke opravené ulice Roľnícka, Hradecká, Remeselnícka, Hlboká, Podhorská a Vrchárska v rozsahu 109,62 m2 v celkovej sume 3968,24 euro. V prímestskej časti Malá Lehôtka bola opravná novým súvislým asfaltovým povrchom Ružová ulica.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.