9. máj 2011 9:14

V Hradci sa oslavovalo aj rokovalo

Denné centrum Hradec zvolalo na nedeľu 8. mája 2011 hodnotiacu schôdzu. Jej  súčasťou boli aj oslavy Dňa matiek. Predsedníčka denného centra Margita Tomková vo svojej správe hovorila o činnosti centra. V milom programe  vystúpili deti i dospelí. S básňou sa prihovoril poslanec Martin Drozd, spevom a recitáciou prispeli deti zo ZŠ na Rastislavovej ul.

 Spevácka skupina zaspievala niekoľko pekných piesní a všetky zúčastnené ženy dostali milý – ručne vyrobený darček.

Ďalšie aktuality

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.