9. máj 2011 9:14

V Hradci sa oslavovalo aj rokovalo

Denné centrum Hradec zvolalo na nedeľu 8. mája 2011 hodnotiacu schôdzu. Jej  súčasťou boli aj oslavy Dňa matiek. Predsedníčka denného centra Margita Tomková vo svojej správe hovorila o činnosti centra. V milom programe  vystúpili deti i dospelí. S básňou sa prihovoril poslanec Martin Drozd, spevom a recitáciou prispeli deti zo ZŠ na Rastislavovej ul.

 Spevácka skupina zaspievala niekoľko pekných piesní a všetky zúčastnené ženy dostali milý – ručne vyrobený darček.

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.