9. máj 2011 9:14

V Hradci sa oslavovalo aj rokovalo

Denné centrum Hradec zvolalo na nedeľu 8. mája 2011 hodnotiacu schôdzu. Jej  súčasťou boli aj oslavy Dňa matiek. Predsedníčka denného centra Margita Tomková vo svojej správe hovorila o činnosti centra. V milom programe  vystúpili deti i dospelí. S básňou sa prihovoril poslanec Martin Drozd, spevom a recitáciou prispeli deti zo ZŠ na Rastislavovej ul.

 Spevácka skupina zaspievala niekoľko pekných piesní a všetky zúčastnené ženy dostali milý – ručne vyrobený darček.

Ďalšie aktuality

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza uskutočnil pre…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…