18. Dec 2012 12:06

Upozornenie pre obyvateľov bytových domov

Vzhľadom na rastúci počet oznámení, kedy obyvatelia oznamujú MsP výskyt a prespávanie cudzích osôb, spravidla bezdomovcov, na chodbách a v priestoroch bytových domov, mestská polícia Prievidza upozorňuje na tento problém a žiada o spoluprácu.

Zvýšený výskyt týchto prípadov súvisí s príchodom chladného počasia, kedy bezprístrešné osoby v domoch hľadajú útočisko a možnosť stráviť noc či časť dňa v teple. Vo väčšine prípadov ide o osoby, ktoré sú značne pod vplyvom alkoholu a preto nevyužívajú ubytovacie možnosti ponúkané mestom Prievidza, alebo podnapité osoby, ktoré vzhľadom na svoj „stav“ nie sú schopné dopraviť sa do miesta bydliska. Zistenie výskytu podozrivého, páchnuceho a často nebezpečného indivídua na ceste k svojmu bytu určite nepatrí medzi príjemné zážitky. Nezriedka takíto návštevníci znečistia priestory domov či okolie svojimi výkalmi, zvratkami či inými telesnými tekutinami alebo sa dopúšťajú priestupkov proti majetku krádežami zariadenia domov alebo majetku obyvateľov. Preto mestská polícia Prievidza vyzýva k obozretnosti a ponúka niekoľko rád:
– vchody bytových domov a spoločných priestorov zamykajte či zatvárajte aj počas dňa, nielen v nočných hodinách,
– skontrolujte uzavretie dverí samozatváracím zariadením,
– všímajte si cudzie, podozrivé osoby vo vchode či okolí domu,
– žiadajte susedov, aby zamykali a zatvárali vstupné dvere,
– bez overenia dôvodu vstupu nevpúšťajte do vchodu neznáme osoby,
– v prípade zistenia podozrivej osoby informujte Mestskú políciu!

MsP Prievidza

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.