4. Oct 2017 12:20

Tvorivý ateliér Senior-Art ponúka nové možnosti pre seniorov mesta

Centrum voľného času Spektrum v Prievidzi doposiaľ napĺňalo rôznymi zaujímavými aktivitami najmä voľný čas detí a mládeže. Od septembra tohto roku sa však jeho klientmi stávajú aj seniori.


Vďaka projektu „SeniorArt – tvorivý ateliér pre seniorov“, ktorý podporilo mesto zo svojho participatívneho rozpočtu, tu bol zriadený priestor pre tvorivú a umeleckú činnosť seniorov. Projekt realizuje občianske združenia Ars pro femina. Pridelenú prázdnu miestnosť v budove CVČ z prostriedkov rozpočtu jeho členky zariadili multifunkčnými stolmi, stoličkami, vitrínami, keramickou pieckou a tkáčskymi rámami, doplnili maliarskymi stojanmi i závesným výstavným systémom. Od 7. sept.2017, kedy bol ateliér sprístupnený, sa v ňom pravidelne vo štvrtok stretávajú záujemcovia o výtvarné, remeselné a hobby techniky a v stredu nadšenci seniorského divadla. Účastníci tvorivých dielní si už pod vedením skúsených lektorov – Pavla Gregora a Gabriely Drobcovej stihli vyskúšať tvorbu zo slamy a šúpolia. Ďalšie dielne viedol skúsený keramikár Rastislav Haronik a do základov techniky tkania ich zasvätí odborná pracovníčka Hornonitrianskeho múzea Anna Vavrová. Dielne seniorského divadla vedie skúsená pedagogička dramatickej výchovy MgA. Viera Marsinová.


O tvorivé dielne je zo strany seniorov veľký záujem. Svedčí o tom pravidelne naplnená kapacita ateliéru i množstvo drobných dielok, ktoré si jeho účastníci vytvorili. Projekt bude pokračovať až do polovice decembra, kedy bude zavŕšený výstavou z tvorby seniorov i ukážkami seniorskeho divadla.

A. Lomnická

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…