Lekárska služba prvej pomoci v okrese Prievidza (databáza Trenčianskeho samosprávneho kraja)
Rozpis služieb lekárskej služby prvej pomoci

Poliklinika v Prievidzi – Uniklinika Kardinála Korca
Kontakty nájdete na tejto adrese

Zdravotnícke zariadenia v okrese Prievidza (databáza Trenčianskeho samosprávneho kraja)

Ústavné zdravotnícke zariadenia v okrese Prievidza (databáza Trenčianskeho samosprávneho kraja)