17. Aug 2010 17:00

Tretí stupeň povodňovej aktivity sa v Prievidzi znížil na druhý

Po ďalších zasadnutiach Krízového štábu mesta Prievidza, ktoré v utorok 17. augusta o 7. a o 15. hodine opäť zvolal primátor Ján Bodnár, bol na odporúčanie Obvodného úradu životného prostredia tretí stupeň povodňovej aktivity znížený na druhý stupeň. Stav ohrozenia však v Prievidzi trvá naďalej. Od pondelku 16.

augusta, keď v neskorých večerných hodinách hladina vyliatej rieky Handlovka poklesla do svojho koryta a vyvrcholili záchranárske práce, nastúpili v postihnutých lokalitách mesta práce na likvidácii pozostatkov povodne. Spoločnosť TEZAS zabezpečila do postihnutých oblastí (predovšetkým do časti mesta Piesky a na sídlisko Píly) veľkoobjemové kontajnery, do ktorých môžu občania ukladať všetky veci, poškodené povodňou. Spoločnosť zároveň zabezpečila 3 súpravy na priebežný odvoz naplnených veľkorozmerných kontajnerov a ďalších 5 nákladných vozidiel na odvoz odpadu. Od stredy 18. augusta budú pri tejto činnosti vypomáhať aj občania mesta, zamestnaní prostredníctvom úradu práce na aktivačných prácach. Spoločnosť TEZAS vyzýva občanov, aby odpad neukladali vedľa kontajnerov, kde vznikajú skládky a ak potrebujú odpad odstrániť v čase výmeny kontajnerov, nech ho neukladajú tak, aby sa ku kontajnerom nedostali vozidlá, ktoré odpad odvážajú.
V utorok vo večerných hodinách si postihnuté lokality v meste pred stredajším rokovaním Vlády SR prišla prezrieť aj predsedníčka vlády Iveta Radičová.
Podrobný monitoring mesta zo strany členov Krízového štábu mesta trvá aj naďalej, primátor mesta zvolal ďalšie rokovanie krízového štábu na stredu 18. augusta 2010 o 7. h. ráno.
Ďalšie podrobné informácie o aktuálnom stave v meste a odhadovaných spôsobených škodách budeme priebežne na stránke mesta i v regionálnych médiách uverejňovať.

Ďalšie aktuality

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.

Rozprávkové javisko 2023

27. Mar 2023 7:43
Dňa 23. 3. 2023 sa v RKC v Prievidzi uskutočnila regionálna prehliadka detskej…

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.